فروشگاه

مشاهده به صورت مشبک لیست

280 آیتم

در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. هلو سفید
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 5
 2. سیب قرمز
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 5
 3. پرتقال شمال
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 7
 4. توت فرنگی
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 30
 5. توت سیاه
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 100 _120
 6. لیمو ترش باتومی
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 11
 7. هلو انجیری
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 7
 8. انگور سفید کشمشی
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 2-3
 9. گلابی بیروتی
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 8
 10. نارنگی پچ
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 9
 11. آووکادو
  واحد: عدد
  تعداد تقریبی در هر واحد: 1
 12. کیوی
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 7-8
 13. نارگیل
  واحد: عدد
  تعداد تقریبی در هر واحد: 1
 14. لوبیا سبز
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 100-120
مشاهده به صورت مشبک لیست

280 آیتم

در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی