صیفی جات

مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-20 از 84

صفحه
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. کلم قرمز
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 1-2
 2. کلم سفید
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 1
 3. کاهو فرانسه سبز
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 1
 4. کاهو فرانسه بنفش
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 1
 5. نخود فرنگی
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 50
 6. ریواس
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 6
 7. هویج
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 8
 8. هویج سیاه
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 6
 9. کلم بروکسل
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 15-20
 10. سیب زمینی ترشی
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 7
 11. کرفس
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 1
 12. بادمجان دلمه بوته ای
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 3-4
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-20 از 84

صفحه
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی