میوه ها

مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-20 از 113

صفحه
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. شمامه
  واحد: عدد
  تعداد تقریبی در هر واحد: 2-3
  شروع از ‎2,000 تومان
 2. فندق تازه
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 100
 3. نارنج
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 6
 4. پرتقال تامسون
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 5
 5. گریپ فروت
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 4
 6. پرتقال شهسوار
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 10
 7. گرمک
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 1-2
 8. غوره
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 2-3
 9. نارنگی لامپی
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 7
 10. غوره غوره
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 1-2
 11. نارنگی شمال نوبرانه
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 8
 12. نارنگی شمال
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 8
 13. گوجه سبز
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 50
 14. انگورگلین بارماقی
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 1-2
 15. آلو بخارا
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 25
 16. گوجه سبز بادامی
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 50
 17. پرتقال شمال
  واحد: کیلو
  تعداد تقریبی در هر واحد: 7
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-20 از 113

صفحه
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی